Polityka Prywatności

RODO

Polityka Prywatności

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest cannafly.pl z siedzibą w ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno

  Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem https://cannafly.pl,/, zwany dalej sklepem internetowym.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie
fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych
REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ ZA POMOCĄ PORTALU jest
dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca
sklep internetowy lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego.

Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie internetowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik sklepu internetowego (Usługobiorca/y)
może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane
można w każdym czasie usunąć.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do
baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać sklep internetowy po uprzedniej rejestracji oraz podaniu danych
osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  A. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Portalu (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  B. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. c RODO);
  C. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności
  Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
  funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  D. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  E. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Aktywność Użytkownika w sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w
  logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem
  usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane
  mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
  poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem
  kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
  nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
  Czas przetwarzania danych osobowych
 3. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania
  zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Administratora.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po
  tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
  upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
  w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
  prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
  innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Polityka Cookies

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do
  korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator cannafly.pl z siedzibą w
  ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  A. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu internetowego do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu intertnetowego i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
  indywidualnych potrzeb;
  B. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
  struktury i zawartości
  C. utrzymanie sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
  Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
 5. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 6. W ramach sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  A. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
  ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego;
  B. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego;
  C. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego;
  D. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
  czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  E. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie
  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
  w urządzeniu Użytkownika sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu internetowego.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego i wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu internetowego reklamodawców oraz
  partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 11. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w
  ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych
  przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości
  ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania z sklepu internetowego.
  W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej
  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym
  urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie http:/cannafly.pl:
  Internet Explorer Chrome Safari Firefox Edge Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android Safari Windows Phone Blackberry
  Uprawnienia Użytkownika
 12. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
  Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
 13. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego
  konto w Portalu również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”
 14. Użytkownikowi posiadającemu konto w sklepu internetowego przysługuje prawo do jego usunięcia.
 15. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem „Rezygnacja z konta” na
  adres: info@cannafly.pl, Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego,
  który jest przypisany do konta, które ma być usunięte. Rezygnacja z konta nie jest
  równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
 16. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
  przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub
  drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do
  Inspektora ochrony danych.
 18. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W
  szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego
  procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 19. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
  składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
  dodatkowe informacje.
 20. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
  konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
  przyczynach takiego przedłużenia.
 21. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
  wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o
  ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli
  taki adres e-mail podano).

Dane kontaktowe Administratora

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@cannafly.pl, lub
  adres korespondencyjny ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno
  Zasady zmiany w Polityce prywatności
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Translate »
0
Twój koszyk
 • No products in the cart.